Forfatter: Christine

Typer av prototyper – En introduktion

En prototyp översätter industriella idéer till en konkret verklighet. Ett team av högutbildade proffs tar specifikationerna för din entreprenörside och använder den senaste CAD-tekniken som de skisserar dina idéer. Sedan, med hjälp av datorsimuleringar, är dessa CAD-ritningar översatt till en prototyp...